Contator Modular

Contator Auxiliar 1NA + 1NF
LECT4201
Contator Auxiliar 2NA
LECT4200
Contator Modular 2 Polos, 2NA, 25A, 127V
LECT4050
Contator Modular 2 Polos, 2NA, 25A, 220V
LECT4000
Contator Modular 2 Polos, 2NA, 40A, 127V
LECT4051
Contator Modular 2 Polos, 2NA, 40A, 220V
LECT4002
Contator Modular 2 Polos, 2NF, 25A, 220V
LECT4001
Contator Modular 3 Polos, 3NA, 40A, 220V
LECT4003
Contator Modular 4 Polos, 4NA, 40A, 220V
LECT4004
Contator Modular c/ Chave 2 Polos, 2NA, 25A, 127V
LECT4150
Contator Modular c/ chave 2 Polos, 2NA, 25A, 220V
LECT4100
Contator Modular c/ chave 2 Polos, 2NA, 40A, 220V
LECT4101